Besöksnäringen i Sverige har tagit stryk under pandemin och många jobb har försvunnit. Allt är dock inte mörker – hos Arbetsförmedlingen finns idag runt 7 000 lediga jobb i branschen utlysta. Smolk i bägaren för företagen är emellertid att man har svårt att hitta kompetenta personer till jobben bland de mer än dubbelt så många – 15 000 – som går på a-kassa i fackföreningar relaterade till dessa näringar.

Annons

Hotell och restaurang och andra delar av den så kallade besöksnäringen behöver folk. Men det är inte okvalificerad arbetskraft det råder brist på utan personer med yrkesutbildning. Samtidigt som runt 7 000 jobb i branschen är utlysta hos Arbetsförmedlingen går 15 000 personer kopplade till dessa näringar via sina fack på a-kassa. Det uppmärksammar arbetsgivarnas paraplyorganisation Svenskt Näringsliv.

Man efterfrågar en högre andel gymnasieutbildningar med tydlig yrkesinriktning. Idag utgör de 30 procent av gymnasieutbudet men behöver enligt Svenskt Näringsliv öka till 40 procent för att matcha arbetsmarknaden och de jobb som finns där.

Men enligt den undersökning bland medlemsföretagen som Svenskt Näringsliv gjort är det även andra faktorer som saknas bland de arbetslösa för att de ska vara anställningsbara. Det handlar bland annat om att ha rätt inställning till att arbeta och hugga i.

Många företagare framhåller vikten av att kompetensbrist och andra faktorer nu inte läggs ovanpå de utmaningar som covid-pademin och de relaterade påförda restriktionerna innebär för branschen och förvärrar situationen ytterligare. Då duger det inte med 7 000 lediga jobb i hotell- och restaurangbranschen samtidigt som 15 000 av hotell- och restaurangfackets medlemmar går på a-kassa och stämplar.

Invandringen inget ”komptensregn”

Den bristfälliga matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft är inte ett nytt fenomen och finns även i många andra branscher. Även där handlar det till största delen om kvalificerad arbetskraft där kraven inte motsvaras av utbildningsnivån på det mycket stora antal migranter som idag lever i Sverige i bidragsförsörjning och så kallat utanförskap.

Tidigare basunerades nyheter ut om det så kallade ”kompetensregn” som invandringen till Sverige påstods föra med sig. En artikel på SVT:s webbplats asylkaosåret 2015 där just det begreppet användes rönte stor uppmärksamhet från politiskt håll i försvaret för den förda migrationspolitiken men har sedermera uppmärksammats som exempel på medial desinformation