Unionens så kallade återhämtningsfond, mer känd som coronafonden, bör omvandlas till ”en permanent resurs” för medlemsländerna. Det förslaget kommer från EU:s ekonomiska chef.

Det är kommissionären Paolo Gentiloni som kom med förslaget på tisdagen. Att den nuvarande fonden upphör 2026 betyder inte att “våra investeringsbehov” upphör, menar Gentiloni.

– Jag tvivlar inte på att EU skulle gynnas enormt av en permanent, säker tillgång [till finansiering] som står i proportion till storleken på dess ekonomi, och detta kommer att bli en stor fråga att diskutera för nästa kommission, säger han.

Coronafonden består av bidrag och lån och lanserades 2020 som ett stöd för de länder som drabbats hårt ekonomiskt av pandemin. Från svensk sida ville man först att fonden bara skulle bestå av lån men godkände till slut upplägget.