Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPIF), alltså förändringen från samma månad föregående år, var hela 6,1 procent i mars 2022. Det är en uppgång från 4,5 procent i februari.

Annons

Priser rusar numera på bred front. Livsmedel och drycker ökade mycket men framför allt var det stigande el- och drivmedelspriser som påverkade, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB. I mars månad blev inflation 6,1 procent.

Det är den högsta inflationstakten enligt KPIF sedan december 1991. Förutom el- och drivmedelspriser, samt livsmedel där mejeriprodukter stod för högsta ökningen, ökade även riserna på restaurangbesök, möbler och inköp av fordon. Högre el- och drivmedelspriser som bidrog med 2,2 procentenheter. Livsmedel och alkoholfria drycker med 0,8 procent och Inventarier och hushållsvaror med 0,6 procent.

Inflationstakten för El och drivmedel ökade med 34 respektive 46,8 procent på ett år.

KPIF exklusive energi steg från 3,4 procent i februari till 4,1 procent i mars.

Inflationen väntas bli mest kännbart för hushåll med låg inkomst som måste lägga en större andel av sin disponibla inkomst på just mat och energi.