Under nära tio års tid har det kommunala bolaget Ulricehamns energi AB köpt in fler än 250 tjänstefordon utan någon offentlig upphandling. sammanlagt har inköpen kostat skattebetalarna 60 miljoner kronor och över hälften av dessa har gått till en och samma bilhandlare och ytterligare en fjärdedel till en annan. Oegentligheterna kan ha pågått längre men det kan inte kontrolleras då kommunen kastat alla äldre fakturor.

Annons

Hur många skattekronor som kunde ha sparats om kommunen följt lagen och gjort en offentlig upphandling är oklart. Andra bilhandlare i kommunen är upprörda över hur vissa företag otillbörligt har gynnats av kommunen.

– För mig är det en gåta att det kan pågå så länge utan att någon reagerar, det är helt absurt, säger en bilhandlare från Sjuhärad som vill vara anonym till Borås Tidning.

Pågått i tio år eller mer

Ulricehamns energi AB (UEAB) har sedan 2004 haft uppdraget att köpa samtliga fordon till Ulricehamns kommunala verksamheter. Men köpen kan inte kontrolleras längre tillbaka än de senaste tio åren. Detta eftersom UEAB kastat all äldre bokföring som annars skulle vara offentliga handlingar och kunna granskas. Vad som hän från och med 2004 och fram till 2014 går inte att kontrollera och ingen på kommunen har heller velat svara på frågor om det.

Den person som varit ansvarig för upphandling av fordon vid UEAB har – utöver det som kan ses av dokumentationen från och med 2014 och framåt – erkänt är att ingen offentlig upphandling heller gjordes under åren 2012 och 2013 när bilar köptes in till kommunen.

Ansvarig vill tona ned

Håkan Säberg, är vd på Ulricehamns energi och vill tona ned att man konsekvent struntat i upphandlingslagen i ett decennium eller mer till att man bara inte följt reglerna ”till punkt och pricka”.

De bilhandlare som gynnats och haft närapå ensamrätt på att sälja bilar till kommunen och få betalt av skattebetalarna är Toveks bil (drygt hälften av affärerna – 35 miljoner kronor) och Hedin bil (cirka en fjärdedel av affärerna – 15 miljoner kronor).

Oklart om rättsligt efterspel följer

Avslöjanden har gjorts i närtid av Borås Tidning och det är i nuläget oklart vilka konsekvenser det grova och långvariga åsidosättandet av lagen om offentlig upphandling kan få för de inblandade. Inga uppgifter finns i skrivande stund om att mutor varit inblandade, något som en eventuell framtida polisutredning får utröna. På UEAB menar man att alltsammans beror på en administrativ ”miss”.

– Vi har missat det, förklarar Håkan Säberg när BT frågar varför man inte följt lagen trots att anvisningarna om detta ska ske är tydligt angivna i kommunens avtalstexter. Att det kunnat pågå så länge förklaras med att man på UEAB ”inte rotat i historiken”.