Fusket bland hushåll i Sverige som lever på socialbidrag har tredubblats på bara några år. En metod att tillskansa sig dubbla bidrag som man inte har rätt till är att fejka en skilsmässa.

Annons

2020 blev ett nytt rekordår för uppdagat fusk med socialbidrag och bostadsbidrag som lett till återbetalningskrav. Det handlar om många tiotals miljoner kronor. Mörkertalet är samtidigt stort och den verkliga siffran kan vara väsentligt högre.

– Ett mörkertal finns det alltid, men hur stort det är vet vi inte. Det är ingen som vet hur stort mörkertalet är när det kommer till felaktiga utbetalningar av underhållsstöd och bostadsbidrag, erkänner Peter Fausö, områdeschef för södra Sverige på Försäkringskassan, i en kommentar till SVT..

Andrahandsuthyrning av extrabostaden

En vanlig och ökande metod att lura till sig bidrag man inte har rätt till är att fejka en skilsmässa. Det är idag den vanligaste bedrägeriformen eftersom den ger hög ekonomisk utdelning. En bidragsförsörjd familj kan på det sättet kvittera ut såväl dubba socialbidrag som bostadsbidrag – ju fler barn desto mer lukrativt blir fusket.

– På så sätt kan man få dubbelt bostadsbidrag och underhållsstöd om man har barn, trots att man bor tillsammans, förklarar Peter Fausö för statstelevisionen.

Utöver dubbla bostadsbidrag ger en fejkad skilsmässa ofta också den fuskande familjen inkomster genom andrahandsuthyrning av den andra bostad man fått genom Socialtjänstens försorg men inte själva använder eftersom man bara skilt sig på papperet och aldrig haft för avsikt att flytta isär

Bidragssystemen dåligt rustade mot fusk

Områdeschefen menar att de svenska bidragssystemen är för lätta att lura och är uppbyggda enligt en filosofi där man förutsätter att den som söker hjälp verkligen är personer som hamnat i svårigheter och inte är rustade för en situation där alltfler försöker fuska till sig pengar som de inte har rätt till.

– I grund och botten är de här systemen uppbyggda så att det ska vara lätt att få hjälp när man hamnar i olika situationer i livet. Med ett så fint system vi har öppnar det för att man kan fuska sig till bidrag, menar Peter Fausö.